logonovincool
تنوع

تنوع تولید

کیفیت

کیفیت بالا

پشتیبانی

[ از صـنـایـع بـرودتـی نـویـن بـدانـیـد ]

دربـاره نـویـن کـول

شرکت صنایع برودتی نوین با بیش از 25 سال فعالیت مستمر در زمینه برودتی و تجربه موفق در تولید انواع کندانسور و اواپراتورهای سردخانه ای همواره حضوری شایان در صنعت تبرید کشور داشته است. این شرکت با شعار مشتری مداری و فعالیت مستمر و بهره گیری از پرسنل مجرب، توانسته است روز به روز به تنوع و کیفیت تولیدات خود بیافزاید و خود را به عنوان عاملی نقش آفرین در صنعت تبرید کشور مطرح سازد.  این شرکت دارای توانایی بالا در تولید انواع کندانسور و اواپراتور در مدلهای مختلف است و توانسته گامی بلند در ارتقا سطح کیفیت محصولات خود بردارد. نوین کول با بهره گیری از دستگاههای پیشرفته و متد روز دنیا و همچنین استفاده از بهترین مواد اولیه توانسته است محصولاتی باکیفیت عالی مطابق نیاز مشتریان فراهم آورد.

about

[ از صـنـایـع بـرودتـی نـویـن بـدانـیـد ]

دربـاره نـویـن کـول

شرکت صنایع برودتی نوین با بیش از 25 سال فعالیت مستمر در زمینه برودتی و تجربه موفق در تولید انواع کندانسور و اواپراتورهای سردخانه ای همواره حضوری شایان در صنعت تبرید کشور داشته است. این شرکت با شعار مشتری مداری و فعالیت مستمر و بهره گیری از پرسنل مجرب، توانسته است روز به روز به تنوع و کیفیت تولیدات خود بیافزاید و خود را به عنوان عاملی نقش آفرین در صنعت تبرید کشور مطرح سازد.  

about

این شرکت دارای توانایی بالا در تولید انواع کندانسور و اواپراتور در مدلهای مختلف است و توانسته گامی بلند در ارتقا سطح کیفیت محصولات خود بردارد. نوین کول با بهره گیری از دستگاههای پیشرفته و متد روز دنیا و همچنین استفاده از بهترین مواد اولیه توانسته است محصولاتی باکیفیت عالی مطابق نیاز مشتریان فراهم آورد.

[ انـواع تـولـیـدات نـویـن کـول ]

دسـتـه بـنـدی مـحـصـولات

بـرای دریـافـت اطـلاعـات بـیـشـتـر بـا مـا در تـمـاس بـاشـیـد